Critérium de la Fédération 2008
   Départ 1 scolaires masc.  A  /     Start 1 mänl. Schüler   A                C.Lux
               
1 SCHMIT Lukas TKF Scolaire A 00:11:00 0:18:40 0:07:40 4
2 FACK Pierre CKL Scolaire A 00:03:00 0:11:37 0:08:37 3
               
   Départ 1 scolaires masc. B  /     Start 1 mänl. Schüler   B                 
               
1 WEHMER Yves CKL Scolaire B 00:12:00 0:19:21 0:07:21 3
               
  Départ 2 cadets  /  Start  2  männl.Jugend            
               
1 VERMEULEN Joël CND cadet 00:30:00 1:04:56 0:34:56 4
2 KINDLER Paul TKF cadet 00:31:00 1:09:00 0:38:00 3
               
  Départ 2 hommes jun. /  Start  2 Herren Junioren            
               
1 SCHUMACHER Peter TKF junior 00:34:00 1:03:48 0:29:48 4
2 MEYERS Mathieu CND junior 00:33:00 1:04:04 0:31:04 3
3 MEYERS Jacques CND junior 00:32:00 1:08:20 0:36:20 2
               
  Départ 2 hommes sen./  Start 2 Herren Senioren            
               
1 GLUECKS Moritz TVB senior 00:37:00 1:16:09 0:39:09 4
2 MAAS Matthias TVB senior 00:36:00 1:15:59 0:39:59 3
3 KELLERBACH Joerg TVB senior 00:35:00 1:16:24 0:41:24 2
               
  Départ 2 hommes vétér. A  /  Start 2 Herren Altersklasse A            
               
1 GRETHEN Pierrot CKL veteran A 00:42:00 1:13:04 0:31:04 4
2 BAUMGART Romain CKL veteran A 00:41:00 1:13:00 0:32:00 3
3 VOGLER Martin TVB veteran A 00:38:00 1:11:05 0:33:05 2
4 SCHMIT Carlo KCH veteran A 00:39:00 1:13:32 0:34:32 1
5 FACK Fred CKL veteran A 00:50:00 1:31:46 0:41:46 1
               
  Départ 2 hommes vétér. B  /  Start 2 Herren Altersklasse B            
               
1 LATERZA Franz CKL veteran B 00:43:00 1:15:03 0:32:03 4
2 HARPES Jean KCH veteran B 00:44:00 1:19:03 0:35:03 3
               
  Départ 2 hommes vétér. C  /  Start 2 Herren Altersklasse C            
               
1 SCHNEIDER Herbert TVB veteran C 00:45:00 1:26:03 0:41:03 4
2 SCHUMACHER Alfred TKF veteran C 00:46:00 1:30:58 0:44:58 3
               
  Départ  2  dames jun. /  Start  2  Damen Junioren            
               
1 PLANT CABRITA Gina CKL junior 00:47:00 1:23:54 0:36:54 3
               
  Départ 2 dames vétér. A  /  Start 2 Damen Altersklasse A            
               
1 DECKER Anne CKL veteran A 00:48:00 1:33:54 0:45:54 3
               
  Départ 2 dames vétér. B  /  Start 2 Damen Altersklasse B            
               
1 PLANT Glenys CKL veteran B 00:49:00 1:33:54 0:44:54 3
               
  Equipes            
               
1 CKL   vétéran 00:07:00 0:38:58 0:31:58  
2 CND   junior 00:05:00 0:41:03 0:36:03  
Coupe de Luxembourg
1 CKL 27
2 TVB 15
3 TKF 14
4 CND 9
5 KCH 4